Waarom gaat digitale transformatie zo traag?

Terug naar alle blogs
Scroll
  Waarom gaat digitale transformatie zo traag?
Tags
#digital business #digital culture #digitalstrategy #digitaltransformation
Adoption & Change

Het is een bekende frustratie: de transformatie naar een data-gedreven werking waar routinetaken worden geautomatiseerd en waar processen waar mogelijk worden gedigitaliseerd verloopt traag. 

Te traag want zo verliezen we als Vlaamse economie slagkracht.  

 

Nochtans besteden vele bedrijven best wel mooie budgetten aan digitale transformatie. Maar zij zien dat het geïnvesteerde geld te weinig resultaten oplevert.  

En daarvoor is er een heldere reden: voor veel bedrijven staat digitale transformatie gelijk met IT en bijgevolg wordt een transformatie-project aangepakt zoals men dat altijd met IT-projecten heeft gedaan. 

 

Hoe werkt dat dan juist?

 

Er is een strategie. En daaruit volgt dan een plan met een tijdslijn en doelstellingen. En wanneer in zo’n strategie dan een digitale component zit, en die zit in nagenoeg alle strategische plannen die vandaag worden gemaakt, dan wordt er rondgekeken naar technologie. 

 

Je kent het wel: van demo naar demo, van workshop naar workshop. Waar de mogelijkheden van de oplossing nauwkeurig wordt geëvalueerd.  En gebudgetteerd. Waar projecten worden geschetst. 

Waar veel over “business value” wordt gesproken maar vooral wordt gefocused op product value. 

En ja, een bestelbon wordt getekend. Voor veel product value 

En in de hoop dat de business value wel zal volgen. 

 

Van zodra het project zich op gang trekt is het al product en technologie wat de klok slaat. Uiteindelijk is het doel nu zonneklaar: zorgen dat wat gekozen en besteld is in gebruik genomen kan worden. En liefst binnen tijd en binnen budget.  

 

Hey, binnen tijd zegt u. Ok, dan moeten we zeker geen tijd verliezen. Dus gaan we best voor een eendimensionale implementatie. We kijken wat er is en we plakken onze productfeatures erop. Verfijnen kunnen we later nog altijd.  

 

En binnen budget? Juist; dan gaan we zeker geen gekke dingen doen. Het is nu echt niet het moment om eens rustig te onderzoeken hoe we dingen doen. Of om ons af te vragen hoe we het beter zouden kunnen doen. Want dat gaat zeker en vast leiden tot extra werk. En extra kosten. Terwijl we toch al duidelijk weten wat we gaan doen en met welke technologie we dat gaan realiseren. 

 

Verandering

En het is mooi meegenomen dat de mensen op de werkvloer ons volop steunen; want op deze manier is er niet te veel verandering. En verandering daar houden we niet van. Niet op de vloer. En ook niet in de directiekamers.  

 

En zo is de cirkel rond. Want een transformatie met weinig verandering? Dat klinkt als zwemmen onder de douche. De illusie als alibi. 

 

Tussen haakjes: vaak wordt er een extra reden opgegeven om het op deze manier te doen. 

 

De Klant Wil Continuïteit 

 

Dat kan best zijn want heel wat mensen bij de klant zijn ook niet echt happig op verandering. 

 

Maar het is wel diezelfde klant die vlotjes overstapt naar je concurrent die wel digitaal comfort aanbiedt; naar het bedrijf dat wel data-gedreven marketing toepast; naar een collega die met zijn geautomatiseerde magazijnen sneller en juister levert. 

 

Belang van de juiste competenties

 

Een typische digitale transformatie proces flow start bij een visie voor de toekomst.  Die wordt omgezet in een strategie. En die strategie wordt vervolgens vertaald in competenties. En met de juiste competenties aan tafel komen de processen aan de beurt. Om dan, en slechts dan, aan te komen bij een technologiekeuze. Die niet moeilijk meer is want terdege voorbereid in de oefeningen rond competenties en processen. De uitrol van die technologie is in een digitale transformatie project het eindpunt.  In nagenoeg alle IT-projecten van de afgelopen 30 jaar was het de start. 

 

Het belang van de juiste competenties kan voor een digitale transformatie moeilijk overschat worden. Want ook al zijn technologie en automatisatie onontbeerlijk dan nog is de kritische succesfactor de mens. Want zonder mensen met de juiste kennis en vaardigheden mislukt elke transformatie geheid.   

 

Het is trouwens daarom dat er bij het kritisch kijken naar competenties en processen tijdens zo’n project nagenoeg altijd geëindigd wordt met een aangepast organisatiemodel; met nieuwe rollen, gewijzigde job inhouden en heel dikwijls ook met een behoefte aan nieuw talent. Een kolfje naar de hand van HR professionals dus. 

 

En zo komen we bij een laatste typisch verschil tussen een transformatie- en een IT-project. Het feit dat HR als volwaardige partner aan tafel zit.  

 

En als dat het geval is heeft digitale transformatie alle kans om wel te landen; en om échte waarde te leveren in ruil voor de geïnvesteerde euro’s. 

 

PS: Over het belang van mensen en hun competenties bij transformatie hebben wij bij Milernas een interessant model ontwikkeld. Dat model hebben we de Complexity Paradox gedoopt.
Dat behandelen we graag in onze volgende blog.

 

PS:  Nog een passende muziektip: Human Touch van Bruce Springsteen

About the author

Koen Slootmaekers
Koen Slootmaekers

Koen was meer dan 30 jaar actief als IT-ondernemer; elke dag opnieuw leerde hij dat technologie zonder mensen met de juiste competenties niet werkt. En dat een bedrijfsstrategie best vertaald wordt in kennis en vaardigheden om succesvol te zijn. Met Milernas wil hij dan ook actief bijdragen aan levenslang leren als sleutel tot een duurzame en waardevolle toekomst.