De Complexiteit Paradox; waarom competenties de sleutel zijn voor succes.

Terug naar alle blogs
Scroll
  De Complexiteit Paradox; waarom competenties de sleutel zijn voor succes.
Tags
#digital business #digital culture #digitalstrategy #digitaltransformation
Adoption & Change

Projecten die kaderen in een Digitale Transformatie mogen dan wel bouwen op technologie, het zijn toch de mensen die het verschil maken. En niet zomaar mensen maar wel je eigen medewerkers. 

 

Waarom dat zo is blijkt duidelijk uit de Milernas Complexiteit Paradox.  

In dit model bekijken we het verschil tussen een klassiek IT-project en een Digitaal Transformatieproject dat bouwt op Cloud technologie. De belangrijkste vaststelling bij deze vergelijking is dat de technische complexiteit alsmaar afneemt.  Stel dat je pakweg 10 jaar geleden een IT-project uitrolde dan had je heel wat werk om je servers en je software te installeren, te configureren en gebruiksklaar te maken.  Hiervoor deed je typisch beroep op externe kennis en externe handen. Eens klaar, kreeg je de beschikking over de geïnstalleerde functies, niet meer, niet minder. 

 

De Cloud-componenten van DT-projecten daarentegen zijn heel snel, heel flexibel en relatief eenvoudig in dienst te nemen. De externe kennis die nodig is gaat vaak over eerder korte, standaard activatieprocedures. De functionaliteit die daarna beschikbaar komt is immens, veelzijdig maar dient ook met kennis van zaken tot leven gewekt. Kennis van zaken: dat is letterlijk te nemen. Zonder stevige en grondige kennis van je bedrijf, je processen en je activiteiten kan je er niet aan beginnen.  En dat zegt meteen dat je daarvoor interne kennis nodig hebt. Een externe specialist kan immers nooit hetzelfde diepgaande inzicht in je bedrijf hebben dan je eigen medewerkers. 

 

Samengevat: hoe minder complex de technologie wordt, hoe minder externe kennis je nodig hebt als bedrijf.  

Maar ook hoe minder onderscheidend je bent ten opzichte van de concurrentie. Bij zeer toegankelijke technologie, zoals duidelijk het geval bij Cloud-oplossingen, wordt het verschil niet gemaakt door de mogelijkheid om technologie te verwerven. Wel door de competenties waarover bedrijven beschikken om deze technologie om te zetten in voorsprong en voordelen in de dagelijkse praktijk. 

 

Of nog: het succes van je digitale strategie staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en goed uitgebouwde interne vaardigheden. Het is om die reden dat HR, in tegenstelling tot vroeger nu wel aan tafel zit wanneer zulke projecten worden uitgedacht en uitgetekend. Of misschien beter gezegd: HR zou aan tafel moeten zitten, en wel van bij het begin.  Het feit dat dit niet altijd het geval blijkt, is ook een verklaring waarom zo veel DT-projecten hun doelstellingen bij lange na niet halen.

 

Dus wat blijkt uit onze Complexiteit Paradox: technologie wordt alsmaar minder complex om op te zetten, de behoefte aan externe kennis vermindert navenant maar de noodzaak aan interne competenties neemt alsmaar toe.

 

Ons model behandelt nog een bijkomende dimensie: de snelheid van verandering.  En hier blijkt dat die snelheid exponentieel toeneemt. Op zich niet verrassend maar de consequentie daarvan blijft wel vaak onderbelicht: omdat die verandering voortdurend en bijzonder snel verloopt kan je moeilijk spreken van één welomlijnd DT-project. In realiteit gaat het hier vaak over een opeenvolging van kleinere projecten die telkens functie zijn van wijzigende omstandigheden en evoluerende technologie. En die de noodzaak creëert om ook de competenties waarover je organisatie beschikt doorlopend aan te passen en bij te sturen. 

Enkel op die manier kan je immers als bedrijf een voldoende mate van digitale zelfredzaamheid uitbouwen. In een snel veranderende wereld met een agile projectmodel heb je zulke zelfredzaamheid nodig om telkens opnieuw een antwoord te formuleren op de kleine en grote uitdagingen die op je pad komen. 

 

Dat is meteen ook de reden waarom levenslang leren zo actueel is en waarom een doorlopende leerinspanning voor elk bedrijf en voor elke mens zo belangrijk is. 

 

Maar hoe weet je nu welke competenties voor jouw organisatie noodzakelijk zijn? Milernas heeft hiervoor een handig 8-stappenplan ontwikkeld. Daarmee kan je alvast aan de slag. En indien het toch niet helemaal lukt dan kan je nog altijd vragen aan onze Learning & Development specialisten om je te helpen. 

 

Klik hier om meer te weten te komen over het 8-stappenplan.

About the author

Koen Slootmaekers
Koen Slootmaekers

Koen was meer dan 30 jaar actief als IT-ondernemer; elke dag opnieuw leerde hij dat technologie zonder mensen met de juiste competenties niet werkt. En dat een bedrijfsstrategie best vertaald wordt in kennis en vaardigheden om succesvol te zijn. Met Milernas wil hij dan ook actief bijdragen aan levenslang leren als sleutel tot een duurzame en waardevolle toekomst.